Sanaristikko
Täytä ristikkoon hotellihuoneen varusteluun liittyvät sanat venäjäksi.

Vaakasuoraan

Pystysuoraan