Sanaristikko
Täytä ristikkoon hotellin paikat venäjäksi.

Vaakasuoraan

Pystysuoraan