Kuvien yhdistäminen
Yhdistä oikea sana ja kuva. Соедините правилное слово с соответствующей картинкой.