Sanojen yhdistäminen
Yhdistä ilmauksen alku- ja loppuosat toisiinsa. Соедините фразы.